Kategórie      

Vitajte na stránkach internetového obchodu občianskeho združenia Ars Musica

V tomto internetovom obchode Vám ponúkame publikácie, ktoré vznikli v spolupráci nášho občianskeho združenia s inými organizáciami alebo ich vytvorili členovia nášho občianskeho združenia.

 

 

Občianske združenie Ars Musica vzniklo ako združenie muzikológov a záujemcov o hudobné umenie a históriu s cieľom:

 

  • aktívne sa podieľať na muzikologickom výskume
  • získavať finančné prostriedky na podporu projektov v danej oblasti
  • spolupracovať s profesionálnymi inštitúciami akademickej a kultúrnej sféry na podpore a realizácii hudobnoumeleckých projektov a projektov s interdisciplinárnym umeleckým obsahom (rôzne oblasti muzikologického bádania, výtvarné umenie, litaratúra, dramatické umenie)
  • usporadúvať a podieľať sa na usporadúvaní vedeckých a odborných podujatí (konferencií, seminárov, prezentácií) oboznamujúcich odbornú aj laickú komunitu so stavom a výsledkami bádania v hudobných vedách)
  • spolupracovať pri vzdelávaní detí, mládeže a dospelých v oblasti hudobného umenia a hudobného kultúrneho dedičstva
  • vyvíjať publikačnú, edičnú a vydavateľskú činnosť v danej oblasti
  • podieľať sa na usporadúvaní tematicky zameraných koncertov, výstav a iných podujatí pre odbornú aj širokú verejnosť.

 


 

Copyright 2021 - 2022 © obchod.arsmusica.sk